ARA
T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSISOUTHERN AEGEAN DEVELOPMENT AGENCY

Madencilik

Tarım, turizm ve sanayi faaliyetleri açısından ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bölge gerek endüstriyel hammadde gerekse metalik maden varlıkları açısından önemli kaynaklara sahiptir.Bölgede oldukça çeşitli maden kaynakları mevcuttur ve üretilen madenler dünya pazarına ihraç edilmektedir.

Harita . Ege Bölgesi endüstriyel hammaddeler haritası 


Kaynak: MTA Ege Bölgesi Endüstriyel Hammaddeler Haritası

 

Harita. Ege Bölgesi metalik madenler haritası

Kaynak: MTA Ege Bölgesi Metalik Madenler Haritası

Balıkesir’den sonra Türkiye’nin 2. büyük mermer ve traverten yatakları Denizli’de bulunmaktadır. 1979 yılında ilk tesisin kuruluşuyla birlikte faaliyete başlayan mermer sanayi, daha sonraki yıllarda da gelişimini sürdürmüş ve bölgeye katkı sağlamaya devam etmiştir. Bunun yanı sıra,Kocabaş ve Kaklık mevkilerinde büyük traverten rezervleri bulunmaktadır. Mermer üretimi ve işletmeciliği Muğla ilinin ekonomisine de oldukça büyük bir katkı sağlamaktadır. Güllük Limanı’ndan pek çok ülkeye mermer ihracatı yapılmaktadır. Buna ilaveten, Aydın ilinin Karacasu ilçesinde bulunan 4 sahada toplam 30 milyon m3 potansiyel mermer rezervi tespit edilmiştir ve bu sahalar özel sektör
tarafından işletilmektedir (MTA, 2010).


Seramik ve cam sanayisinin önemli hammaddelerinden biri sayılan albit (sodyum feldispat) üretiminde ülkemiz dünyada ilk sırada yer almaktadır ve üretimin % 95’i Milas ve Çine ilçelerinde yapılmaktadır. Bölgede feldspat zenginleştirilmesine yönelik tesisler bulunmaktadır ve yılda 1.5 milyon ton civarında albit ihraç edilmektedir. Denizli Merkez ilçe ve Aydın ilinin Bozdoğan, Çine ve söke ilçeleri sınırları içerisinde seramik ve cam sanayisinde hammadde olarak kullanılmakta olan
kuvars/kuvarsit potansiyelleri mevcuttur (MTA, 2010; ÇOB, 2008).


Denizli ili Çal ilçesinde çimento hammaddesi olarak kullanılabilecek 29,5 milyon ton kireçtaşı ve 13 milyon ton kil-marn rezervi tespit edilmiştir. Bunun yanında Denizli Merkez, Sarayköy ve Honaz ilçelerinde alçıtaşı yatakları bulunmaktadır. Yine bu bölgede faaliyetini sürdüren bir çimento fabrikası mevcuttur. Aydın ilinde ise hammadde olarak kullanılan kaolen, kalker ve kil kaynaklarının bulunmasının da etkisiyle çimento sanayi gelişmiştir (MTA, 2010).


Bölgede endüstriyel hammaddeler yönünden zengin maden yataklarının yanı sıra metalik maden yatakları da mevcuttur. Türkiye’deki en önemli manganez yatağı Denizli’de bulunmaktadır. Ülke genelindeki toplam manganez rezervi 4,5 milyon ton olup bu rezervin yaklaşık 4 milyon tonu Tavas ve Kale ilçelerindeki yataklarda bulunmaktadır. Muğla-Denizli arasındaki ofiyolit birimleri içerisinde bulunan krom yatakları ise Türkiye’deki krom potansiyelinin yaklaşık % 6’sını oluşturmaktadır. Bölgede arama ve üretim yapılmış krom yatak ve zuhurları Acıpayam, Tavas, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yoğunlaşmaktadır (MTA, 2010; ÇOB, 2009).


Bölgede kömür ve jeotermal kaynaklarına yönelik araştırmalar gerçekleştirilmiş, bu çalışmaların sonucunda bölgenin linyit potansiyeli ve jeotermal alanları ortaya çıkarılmıştır. Aydın ili sınırları içerisinde Şahinali, Söke, Küçükçavdar ve Dalama sahalarında linyit oluşumları gözlenmektedir. Denizli’de Çivril ve Tavas ilçelerinde linyit yatakları; Sarayköy, Buldan ve Acıpayam ilçelerinde ise linyit zuhurları bulunmaktadır. Muğla ilinde yılda 7 milyon ton linyit kömürü üretimi yapılmaktadır. Yatağan ve Milas ilçelerindeki linyit kaynaklarından sağlanmakta olan kömür Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nde kullanılmaktadır. Aydın ve Denizli illeri jeotermal kaynaklar açısından önemli potansiyele sahiptir ve çok çeşitli kullanım alanlarıyla bölge turizmi ve sanayisinde yadsınamaz bir biçimde rol almaktadır. Aydın ilinde bulunan önemli jeotermal kaynaklar Yılmazköy, Germencik-Ömerbeyli, BozköyÇamur, Umurlu-Serçeköy ve Pamukören olarak sıralanabilir. Denizli ilinde Kızıldere, Tekkehamam, Bölmekaya, Yenice, Gölemezli, Pamukkale, Çardak, Buldan, Babacık ve Karahayıt yörelerinde jeotermal kaynaklar mevcuttur. Bunlardan Kızıldere ve Tekkehamam sıcak su kaynakları Sarayköy’ün ısıtılmasında kullanılabilecek özelliktedir (MTA, İl Maden Potansiyelleri; EGEV, 2006) .


Öne çıkan bu madenler ve kaynakların yanında bakır, kurşun, çinko, boksit, demir, altın, dolomit, kükürt ve zımpara gibi maden yatakları ve zuhurları da bölgede mevcuttur (ÇOB, 2007, 2008,2009; MTA, 2010). Bu kapsamda değerlendirildiğinde bölge maden potansiyeli bakımından oldukça zengindir.

 

Not: Konu hakkında ayrıntılı bilgiye, yukarıda sunulan metnin de alındığı "TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın-Denizli-Muğla) 2010-2013 Bölge Planı"ndan ulaşabilirsiniz.  Söz konusu metnin hazırlanılmasında yararlanılan kaynaklar Bölge Planı içerisinde belirtilmektedir. Madencilik sektörüne ilişkin ayrıntılı tablo, grafik ve yararlanılan kaynaklar listesi Bölge Planı içerisinde yer almaktadır.

 


Bu sitede yayınlanan her turlu bilgi ve belge Guney Ege Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tum hakları saklıdır.
Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli Telefon: +90 258 371 88 44 Faks : +90 258 371 88 47 E-Mail : info@geka.org.tr